Andrahandsuthyrning

Tillstånd krävs
Det är styrelsen i bostadsrättsföreningen som beslutar om tillstånd för andrahandsupplåtelse. Det är således till styrelsen du ska lämna din ansökan om tillstånd. Styrelsen ska som utgångspunkt ge tillstånd om bostadsrättshavaren som önskar hyra ut i andra hand har skäl till uthyrningen. Styrelsens tillstånd ska begränsas i tiden. Rekommendationen är att tillståndet lämnas för ett halvår eller max ett år i taget. Om bostadsrättsföreningen säger nej till andrahandsupplåtelsen har bostadsrättshavaren alltid möjlighet att vända sig till hyresnämnden och få frågan prövad där.

Viktigt är att även uthyrning av sin lägenhet via förmedlingstjänst (t.ex. AirBnb) kräver godkännande från styrelsen, oavsett längd på uthyrning. 

Har du skäl?
För att en bostadsrättshavare ska ha rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs det att bostadsrättshavaren har skäl för uthyrningen. Nedan finns några vanliga exempel på skäl till andrahandsupplåtelse. Notera att listan ej är uttömmande.

  • Provsambo
  • Bereda närstående bostad
  • Arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Tillfällig vistelse på annan ort

Viktigt att komma ihåg när man ska bedöma bostadsrättshavarens skäl är att skälen blir svagare med tiden. Ett bra exempel på detta är att du inte kan provsambo i all evighet.

Där det står "lägenhetsnummer" på blanketten vill styrelsen ha 1-3 siffror, inte skatteverkets nummer. Fyll i en blankett och lämna 2 ex i styrelsens brevlåda. Brevlådan hittar du en trappa ner på Lars Kaggsgatan 30H. Styrelsen går igenom inkomna andrahandsansökningar på ordinarie styrelsemöte som normalt sett sker en gång i månaden. Handläggningstiden brukar därför vara upp emot en månad men kan i vissa fall vara längre.


Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning