Parkering

Föreningen har 92 parkeringsplatser. Föreningen har parkeringsplatser för medlemmar på Bångegatan, Marbogatan, Lars Kaggsgatan samt på stora parkeringen vid Varnhemsgatan.
Är det första gången man får tillgång till en parkeringsplats kommer det mest troligt bli på den stora parkeringen.
Efter att man fått en parkeringsplats har man möjlighet att ställa sig i den inre kön för en plats på de "inre platserna", dvs alla parkeringsplatser som inte är på den stora parkeringen vid Varnhemsgatan.

I övrigt finns boendeparkering i området via Göteborgs stad.


För att ställa sig i kö till parkeringsplats så kontaktar man HSB:s boendeservice på  eller ringer 010-442 20 00